fredag 20. mai 2011

2011.05a - Veipakke - bomring eller ikke bomring . . .

Frammøtet på torget i Harstad i ettermiddag (fredag 20.mai) viser et stort engasjement i spørsmål omkring framtidige trafikkløsninger til beste for byen.
Flertallet i kommunestyret går visstnok nå for tunnel og bompengefinansiering, men etter dagens demonstrasjon kan man nok rettferdiggjøre et spørsmål om ikke flertallet blant byens politikere beveger seg i kollisjonskurs med befolkningen.


Trenger vi så denne tunnelen - og trenger vi den allerede nå før vi prøver ut andre langt enklere løsninger - er spørsmål flere stiller seg?
Harstad kommune og Statens vegvesen stilte til nettmøte 12.mai - og svarte på spørsmål om 'Vegpakke Harstad'. 
I HT kan du se spørsmålet jeg stilte - og svaret fra panelet (+ alle de øvrige).


Mitt spørsmål i nettmøtet:
""Tunnel kan vente" kan vi lese på forsiden av dagens HT. Nå begynner vurderingene omkring trafikkstrukturen for sentrumsområdet å ta ei interessant retning, synes jeg. La oss få ei trinnvis utbygging med vurderinger underveis mellom hvert trinn. En periode med rundkjøringer vil vise om ikke det løser våre utfordringer i langt tid framover. Kan Kommunen og Vegvesenet gå for ei slik løsning, tro?"


 . . . og her er svaret, v/ Hans-Arne Haugland - Statens vegvesen:
"Det er fullt mulig (og muligens fornuftig) å avvente oppstart på tunnelen til etter sentrumsplanen er godkjent. Det vil være en av oppgavene til styringsgruppa som har representanter fra kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen å prioritere rekkefølgen på de enkelte tiltakene, men det finnes helt sikkert argumenter for og mot å utsette tunnelen. Uansett vil det bli ei trinnvis utbygging der man tenker seg om underveis og vurderer rekkefølgen. Et hovedpoeng er ikke minst å ha full kontroll på økonomien i prosjektet hele tiden, slik at man unngår de skrekkscenarioer med store overskridelser og vesentlig økte bompengesatser som enkelte frykter."


Svaret åpner jo nettopp for det jeg og flere med meg etterspør . nemlig vente med tunnel (og bomring) til det er vunnet litt erfaring med de mindre delprosjektene, rundkjøringer, avkjøringsfiler mv..
Så - hvorfor vil ikke flertallet av kommunens politikere gå for ei slik løsning - ei trinnvis utbygging (der man ikke utelukker tunnel en gang i framtiden - om erfaringene avdekker behov vi ikke ser i dag) ?  


Nei, politikere - det er 'ingen skam å snu' nå - så slipper vi omkampen til høsten.!


ENo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar