lørdag 19. mars 2011

2011.03b - De nye hurtigbåtene, sikker - eller ikke. . .

Foto: Ht.no
De nye hurtigbåtene tiltenkt å trafikkere strekningen Harstad - Tromsø er denne siste uka nevnt i minst to innlegg på Harstad Tidende's nettside HT.no .
I det ene innlegget sies det at Troms Fylkeskommune ikke kommer til å heve kontrakten med trafikkselskapet.
Båtene kommer  til å bli satt i drift i den aktuelle ruta før sommeren, heter det!
I den andre artikkelen informeres det om at Statens havarikommisjon ennå ikke har levert sin granskingsrapport om hurtigbåten Sollifjell (bygd over samme 'lest' som de to andre).
Jeg stiller meg 2 undrende spørsmål i denne sammenheng:
1. Stemmer det at de to andre båtene er blitt godkjente før havarikommisjonen har levert sin rapport om den første som nærmest falt fra hverandre i smult farvann på jomfruturen?
2. Har virkelig Troms Fylkeskommune bestemt seg for å godkjenne at trafikkselskapet setter i trafikk de vel omtalte nybåtene før Statens havarikommisjon sin rapoort foreligger?

Eno

2011.03a - Samfunnsbloggen . . .

Hei dere som er innom!
Så er  vi i gang - denne bloggen kaller vi for oss selv 'Samfunnsbloggen' (Sieino Everywhere), og tenker etterhvert å ta opp spørsmål i tilknytning  til hendelser i verden omkring oss!

Den ' gamle' bloggen "Blogg Sieino's" fortsetter, men mer rendyrket om de mer nære forhold - familie og venner mv..

Vi 'møtes' kanskje  på begge arenaene? Velkommen til å delta - uansett!

Mvh SiEiNo