tirsdag 24. mai 2011

2011.05c - Regjeringen kutter i fribeløpet til uføre

Regjeringen vil senke grensen for hva uføre kan tjene uten avkorting. Landets uføre kan stå foran en dramatisk inntektsnedgang.
"Sist helg meldte NTB at etter måneder med diskusjoner innad i regjeringen skal lovforslaget om endringer i uførepensjonen omsider være klart.
NTB meldte at regjeringen går inn for å kutte det såkalte fribeløpet fra dagens nivå på 75.000 kroner til 30.000 kroner, tilsvarende 40 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G). NTB meldte at Arbeiderpartiets regjeringstopper opprinnelig skal ha ønsket en grense på 15.000 kroner, men at intens motstand fra SV og deler av Aps stortingsgruppe skal ha gitt resultater."....heter det i en info fra FFO 23.05.2011
Mange har reagert med skuffelse på saken. Igjen skal det gå ut over de svake - er min umiddelbare reaksjon!

Det er startet en underskriftskampanje:

Vis din støtte du også - skriv under. Følg denne lenken!

ENo

mandag 23. mai 2011

2011.05b - Bomring i Harstad - nei . . .

Harstad, fredag 20.mai 2011, kl. 18:00: 
Vi var mange som møtte fram på torget for å vise vår motstand - og høre hva representantene fra 'motstandspartiene' ville si for støtte til sin holdning mot tunnel og bompengering.

Knut Ingebrigtsen har satt sammen et par videoer fra 'forestillingen', et fint tiltak - synes jeg. På den måten gis alle andre (som ikke var på torget) mulighet til å høre det som ble uttalt under sammenkomsten.

Her kan dere se videoene:
Del 1:


Del 2:


Videoene taler for seg!
ENo

fredag 20. mai 2011

2011.05a - Veipakke - bomring eller ikke bomring . . .

Frammøtet på torget i Harstad i ettermiddag (fredag 20.mai) viser et stort engasjement i spørsmål omkring framtidige trafikkløsninger til beste for byen.
Flertallet i kommunestyret går visstnok nå for tunnel og bompengefinansiering, men etter dagens demonstrasjon kan man nok rettferdiggjøre et spørsmål om ikke flertallet blant byens politikere beveger seg i kollisjonskurs med befolkningen.


Trenger vi så denne tunnelen - og trenger vi den allerede nå før vi prøver ut andre langt enklere løsninger - er spørsmål flere stiller seg?
Harstad kommune og Statens vegvesen stilte til nettmøte 12.mai - og svarte på spørsmål om 'Vegpakke Harstad'. 
I HT kan du se spørsmålet jeg stilte - og svaret fra panelet (+ alle de øvrige).


Mitt spørsmål i nettmøtet:
""Tunnel kan vente" kan vi lese på forsiden av dagens HT. Nå begynner vurderingene omkring trafikkstrukturen for sentrumsområdet å ta ei interessant retning, synes jeg. La oss få ei trinnvis utbygging med vurderinger underveis mellom hvert trinn. En periode med rundkjøringer vil vise om ikke det løser våre utfordringer i langt tid framover. Kan Kommunen og Vegvesenet gå for ei slik løsning, tro?"


 . . . og her er svaret, v/ Hans-Arne Haugland - Statens vegvesen:
"Det er fullt mulig (og muligens fornuftig) å avvente oppstart på tunnelen til etter sentrumsplanen er godkjent. Det vil være en av oppgavene til styringsgruppa som har representanter fra kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen å prioritere rekkefølgen på de enkelte tiltakene, men det finnes helt sikkert argumenter for og mot å utsette tunnelen. Uansett vil det bli ei trinnvis utbygging der man tenker seg om underveis og vurderer rekkefølgen. Et hovedpoeng er ikke minst å ha full kontroll på økonomien i prosjektet hele tiden, slik at man unngår de skrekkscenarioer med store overskridelser og vesentlig økte bompengesatser som enkelte frykter."


Svaret åpner jo nettopp for det jeg og flere med meg etterspør . nemlig vente med tunnel (og bomring) til det er vunnet litt erfaring med de mindre delprosjektene, rundkjøringer, avkjøringsfiler mv..
Så - hvorfor vil ikke flertallet av kommunens politikere gå for ei slik løsning - ei trinnvis utbygging (der man ikke utelukker tunnel en gang i framtiden - om erfaringene avdekker behov vi ikke ser i dag) ?  


Nei, politikere - det er 'ingen skam å snu' nå - så slipper vi omkampen til høsten.!


ENo

lørdag 19. mars 2011

2011.03b - De nye hurtigbåtene, sikker - eller ikke. . .

Foto: Ht.no
De nye hurtigbåtene tiltenkt å trafikkere strekningen Harstad - Tromsø er denne siste uka nevnt i minst to innlegg på Harstad Tidende's nettside HT.no .
I det ene innlegget sies det at Troms Fylkeskommune ikke kommer til å heve kontrakten med trafikkselskapet.
Båtene kommer  til å bli satt i drift i den aktuelle ruta før sommeren, heter det!
I den andre artikkelen informeres det om at Statens havarikommisjon ennå ikke har levert sin granskingsrapport om hurtigbåten Sollifjell (bygd over samme 'lest' som de to andre).
Jeg stiller meg 2 undrende spørsmål i denne sammenheng:
1. Stemmer det at de to andre båtene er blitt godkjente før havarikommisjonen har levert sin rapport om den første som nærmest falt fra hverandre i smult farvann på jomfruturen?
2. Har virkelig Troms Fylkeskommune bestemt seg for å godkjenne at trafikkselskapet setter i trafikk de vel omtalte nybåtene før Statens havarikommisjon sin rapoort foreligger?

Eno

2011.03a - Samfunnsbloggen . . .

Hei dere som er innom!
Så er  vi i gang - denne bloggen kaller vi for oss selv 'Samfunnsbloggen' (Sieino Everywhere), og tenker etterhvert å ta opp spørsmål i tilknytning  til hendelser i verden omkring oss!

Den ' gamle' bloggen "Blogg Sieino's" fortsetter, men mer rendyrket om de mer nære forhold - familie og venner mv..

Vi 'møtes' kanskje  på begge arenaene? Velkommen til å delta - uansett!

Mvh SiEiNo

tirsdag 25. januar 2011

2011.01.25 - Ny blogg ser dagens lys...

En ny blogg ligger på testblokka for start snart . . .


Inntil det kommer mer her - henviser jeg til  min  "gamle blogg":

Rød oktobermorgen på Trondenes
http://blogg.nordseth.me

og nettside: http://www.sieino.com

Mvh   Sieino